Hebben uw medewerkers behoefte aan een coach die helpt om stressklachten te verminderen om vooral overspannenheid en burn-out te voorkomen? Ondanks het feit dat u als bedrijf of organisatie psychologische interventies aanbiedt bij uw Arbodienst of verwijst naar de huisarts, maar door de lange wachttijden, bent u op zoek naar iemand die in een eerder stadium uw medewerkers kan helpen bij mentale, licht psychische klachten. Om te voorkomen dat werknemers (verder) vastlopen?

Versterk je mentale veerkracht

Preventie & mentale veerkracht

Ons welbevinden bevorderen is belangrijk in deze sterk veranderende maatschappij. Een goede werk-privé balans draagt bij tot veerkracht. Mentale Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over ’terugveren’, maar ook om doorgroeivermogen.

 

Een (te) hoog ziekteverzuim én conflicten ontstaan daar waar we te weinig zicht hebben op onze eigen patronen en conditioneringen. Die nemen we mee in onze communicatie. In relaties met anderen worden deze patronen soms pijnlijk zichtbaar. Door het ontrafelen van deze conditioneringen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten, wederzijds begrip en vertrouwen. Dit komt de mentale veerkracht én effectiviteit van de samenwerking van uw medewerkers ten goede. Leef begeleidt medewerkers op alle niveau’s.

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

Sinds 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbowet van kracht. Hierin is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie psychisch verzuim nog meer centraal.

Overspannenheid

Overspannenheid impliceert dat er geen energiereserve meer aanwezig is. Overspannen mensen zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratieproblemen en slapen soms slecht. Het is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen zaken die stress opleveren en het vermogen deze stress te verwerken.

Burn-out

Burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige blootstelling aan te hoge werkstressoren, wat uiteindelijk een kloof veroorzaakt in de taakopdracht, de werkmotivatie en de arbeidssatisfactie. Burn-out en overspannenheid staan bovenaan in de lijst van beroepsziekten: het betreft 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen.

Tunnel vs breed perspectief

Oorzaken

Werkgebonden risico’s die overspannenheid en burn-out kunnen veroorzaken zijn onder meer: